Ülkemiz dünyanın 5. büyük üzüm üreticisidir. Üretilen üzümün yaklaşık 2/3 ü çekirdekli 1/3 ü ise çekirdeksiz üzümden oluşmaktadır. Bölgelerimize göre üretim incelendiğinde ise Ege bölgesinde çekirdeksiz kuru üzüm, Marmara bölgesinde sofralık ve şaraplık, Akdeniz bölgesinde ilk turfanda, Orta Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde şaraplık, şıralık, sofralık, çekirdekli kurutmalık üzüm yetiştiriciliği yönünden gelişme gösterdiği görülmektedir. Ülkemizde üretilen üzümlerin yaklaşık %30 u sofralık, %37 si kurutmalık % 30 u pekmez, pestil, sucuk, şıra ve %3 de şaraplık olarak değerlendirilmektedir. Bugün Türkiye’ de ihracata yönelik sofralık üzüm üretimi bakımından ilk sırayı çekirdeksiz üzüm almaktadır. Türkiye’de üzüm ihracatının %95 ini sultani çekirdeksiz üzüm oluşturmaktadır. Ülkemizin hemen hemen bütün illerinde yetişen çekirdeksiz üzüm dış ticarette önemli bir yer kaplamaktadır.

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran
Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık